Eucharistieviering - Zondag 25 februari 2018

Aanvang:  9.30 uur, Aanwezig:  9:00 uur

Openingslied:  Hoort hoe god met mensen omgaat - Bronboekje blz. 13 nr. 3
Kyrie:  Kleine Orgelmesse
Tussenzang:  Gelezen Psalm
Voor het evangelie:  
Na het Evangelie:  U komt de lof toe
Voorbede:  U bent het licht in ons leven - Bronboekje blz. 15 nr. 8
Offerandelied:  Neemt Gods woord met hart en mond - Liedbundel blz. 18 nr. 28
Sanctus/Agnus Dei  Kleine Orgelmesse
Communielied:  Thou knowest, Lord - Anthem Book blz. 482
Slotlied:  Gij zijt in glans verschenen - Bronboekje blz. 15 nr. 9