Wocoviering - Zaterdag 23 maart 2019

Aanvang:  19.00 uur, Aanwezig:  18.30 uur

Openingslied: Een smekeling; Bronb. blz. 13, nr. 3  
Kyrie: Deutsche Messe  
Tussenzang psalm: Hoe is U naam; Liedb. blz. 33, nr. 50  
Voor het Evangelie: ----  
Na het Evangelie: Neem mij aan zoals ik ben; Bronb. blz. 14, nr. 7  
Voorbede: Laat komen uw rijk; Bronb. blz. 14, nr. 6  
Collectelied: Kruis van Jezus (Uit 3 koralen - los blad)  
Vredeslied: Vrede zij U (Los blad)  
Communielied: God be in my head; NCAB blz.141, nr. 27  
Slotlied: Hoort, hoe God met mensen om gaat; Bronb. blz. 12, nr. 2  

 

Printversie