Het koor is opgericht in 1980, toen nog zonder vaste dirigent.

Onze huidige dirigent: Klaas Withaar, is samen met Chris Holman één van de grondleggers van het koor. Toen Klaas Withaar in militaire dienst moest, heeft hij het dirigentstokje overgedragen aan Chris Holman. Chris heeft het koor meer dan 30 jaar geleid. In 2011 besloot Chris Holman met Cantus Iuventis te stoppen, omdat hij een andere uitdaging zocht. Chris Holman wilde zich meer gaan richten op het organiseren van grote koorprojecten. Hiervoor richte hij MUSA op. Het dirigentstokje werd weer overgedragen aan Klaas Withaar.

Het repertoire bestond in de begin periode vooral uit jongerenkoorliedjes. Deze brachten we dan 2 tot 3 keer per jaar ten gehore in de kerk. In 1996 heeft het koor een ommezwaai gemaakt in het repertoire en zijn we vooral overgegaan naar het klassieke repertoire zoals: Schubert, Haydn, Gorècki, Händel, Mozart, Gounod. Tegenwoordig zingen we 1 á 2 keer per maand op de zaterdagavond of zondag in de RK Antoniuskerk in Musselkanaal en daarnaast organiseren we zo nu en dan een concert of worden wij voor gastoptredens gevraagd door andere koren.

In 2005 hebben wij ons 25-jarig jubileum gevierd. Ter gelegenheid hiervan hebben wij op 7 en 8 mei 2005 twee Benefiet concert gegeven. Hier werden de Pauckenmesse van Haydn en Miserere van Gorecki uitgevoerd. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het studentenorkest Bragi en door organist Klaas Withaar.

2013
In december hadden we een drukke maand. We begonnen met het opluisteren van de Rorateviering.
Een "Rorate-mis" is een Eucharistieviering bij kaarslicht in de Adventstijd - een meditatieve viering met bezinnende stilte in plaats van een preek, en met extra Advents- en Kerstliederen. We hebben dit als koor als heel bijzonder ervaren.

De zondag voor Kerst hadden we ons Kerstconcert in de H. Antoniuskerk in Musselkanaal. We hebben gedeeltes gezongen uit de mis Missa Harmonia Mundi van Maierhofer. Ook hebben we verschillende kerstcarols gezongen zoals O Come, all ye Faithfull, Transeamus, How great our joy, Personent Hodie, etc.
En wij hebben zoals gewoonlijk de Kerstnachtviering opgeluisterd.

2014
Dit jaar kende een rustig begin. Het eerste halfjaar hebben we verschillende vieringen opgeluisterd. Wel hebben we veel tijd gestoken in het uitbreiden van ons repertoire. Ingestudeerd werd o.a. een nieuwe mis Missa Lumen van Maierhofer.

In het laatste weekend van augustus hebben we als koor ons weer opgemaakt voor de tweede helft van 2014. We zijn begonnen met een fietstocht. Deze leidde ons richting Sellingen. Onderweg hebben we nog een bezoek gebracht aan de enige overgebleven oorlogsbarak in de provincie Groningen. De restauratie was zo goed als klaar. Na de restauratie kunnen mensen er een kijkje nemen en iets leren over de geschiedenis van Kamp De Beetse.

Vervolgens zijn we verder gereden naar Sellingen voor de lunch. Het weer was wisselvallig en op het laatste moment is besloten om toch maar niet in de openlucht te lunchen. We hebben onderdak gevonden voor de lunch in de recreatieruimte van Harminahoeve. Met dank aan de familie Danker! Vervolgens hebben we de dag afgesloten met een barbecue in ons Parochiehuis.

Op 13 september hebben we gezongen tijdens de Open Kerkendag. We hebben gezongen in zowel de Parochiekerk van Musselkanaal als van Kopstukken.

Op 25 oktober hadden we onze stemvormingsdag. Op zo’n dag zijn we van 10.00 uur tot 16.00 uur aan het zingen. Natuurlijk wordt dit onderbroken door koffie- en lunchpauzes. We doen allerlei stemoefeningen en beginnen dan ook al met liederen voor Kerst. Het is altijd een zeer gezellige en nuttige dag waarbij we grote sprongen vooruit maken.

Op zondag 2 november hebben we in Veenhuizen gezongen. We hebben ’s morgens de vieringen opgeluisterd in de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem. Doordat het Allerzielen was gaf ons gezang iets speciaals aan deze vieringen. In Norgerhaven waren ongeveer 70 gevangenen aanwezig tijdens de viering en in Esserheem waren dat ongeveer 20. In beide gevallen waren er meer aanwezigen dan normaal. En dit terwijl Pastor Marian Boersen heel bewust niet heeft aangegeven dat er een koor zou zingen. Anders waren de kerkzalen veel te klein geweest. Het was heel bijzonder om voor de gevangenen te mogen zingen. Heel mooi ook om te zien dat de beleving bij veel van de gevangenen heel intens is. Pastor Marian gaf ook veel persoonlijkheid aan deze vieringen. Ook in deze vieringen konden de gevangenen, net zoals in onze Parochiekerk de gewoonte is, een kaarsje aansteken ter herinnering. Na afloop van een viering geeft ze altijd een roos aan alle gevangenen. Zo ook dit keer. Na afloop zijn we met z’n allen, incl. Pastor Marian, naar de koffiehoek van Deco-loge gegaan. Hier hebben we een kop koffie/thee met een Drentse wafel met kersen en slagroom genuttigd. Het was een geweldige dag.

Pastor Marian ging voor tijdens de viering op Kerstavond in onze Parochiekerk. Ons koor heeft deze viering opgeluisterd. Speciaal ter gelegenheid van Kerst werd de nieuwe mis ten gehore gebracht.

2015
2015 was een jubileumjaar. Het koor bestond 35 jaar. Daarom stonden dat jaar extra activiteiten op de agenda.
Zondag 25 januari: opluisteren van een Eucharistieviering in de Kathedraal in Groningen
Zaterdag 6 juni: concert m.m.v. Elspeeter mannenensemble in de Heilige Antoniuskerk in Musselkanaal.
Zondag 27 september: mini-concert in de Kathedraal in Groningen. Het thema voor dit concert was een uurtje eeuwigheid.
Zondag 20 december: Kerstconcert in de H. Antoniuskerk in Musselkanaal. Hiermee werd het jubeljaar in stijl afgesloten. Als koor kijken we terug op een geslaagd jaar